Bible First

BIBLE FIRST

Versetul pentru săptămâna Mai 23 - Mai 30
Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” (Fapte 2:39)

Versetul pentru săptămâna Mai 16 - Mai 23
O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma este putrezirea oaselor. (Proverbe 14:30)

Versetul pentru săptămâna Mai 9 - Mai 16
Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” (2 Tes 3:10)

Versetul pentru săptămâna Mai 2 - Mai 9
Apoi le-a zis: Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui. (Luca 12:15)

Versetul pentru săptămâna Aprilie 25 - Mai 2
Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. (Proverbe 16:32)

Versetul pentru săptămâna Aprilie 18 - Aprilie 25
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”. (1 Petru 5:5)

Versetul pentru săptămâna Aprilie 11 - Aprilie 18
"Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui." (Romani 6:12)

Versetul pentru săptămâna Aprilie 4 - Aprilie 11
"Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea." (1 Corinteni 15:26)

Versetul pentru săptămâna Martie 28 - Aprilie 4
"Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!" (Matei 21:9)

Versetul pentru săptămâna Martie 21 - Martie 28
"Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă." (2 Petru 3:9)

Versetul pentru săptămâna Martie 14 - Martie 21
"Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." (Romani 6:23)

Versetul pentru săptămâna Martie 7 - Martie 14
"Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul." (Evrei 12:14)

Versetul pentru săptămâna Februarie 28 - Martie 7
"Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?" (Evrei 1:14)

Versetul pentru săptămâna Februarie 21 - Februarie 28
"Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită." (1 Petru 5:8)

Versetul pentru săptămâna Februarie 14 - Februarie 21
"Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata." (Matei 6:16)

Versetul pentru săptămâna Februarie 7 - Februarie 14
"Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite." (Romani 8:26)

Versetul pentru săptămâna Ianuarie 31 - Februarie 7
"Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască." (Fapte 17:30)

Versetul pentru săptămâna Ianuarie 24 - Ianuarie 31
"Te laud ca sunt o faptura asa de minunata. Minunate sunt lucrarile Tale si ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!" (Ps.139:14)